Работно време. Пон - Пет. от
09:30 - 22:00

Идентифициране на опасностите

Най-често срещаната опасност при работа с дрон e да се блъсне в някого или нещо. Поради тази причина е важно вашият процес на планиране на полета да включва идентифициране на обекти и хора, в които потенциално бихте могли да се блъснете.Те ще варират в зависимост от мисията, която планирате да летите, но дори и да летите при ясно време, като минимум трябва да идентифицирате:

Сгради
Дървета и други растения
Водни обекти
Географски обекти(скали, хълмове, насипи)
Трафик, който може да се движи през вашия полетен план
Животни
Хора, намиращи се в момента във или близо до плана на полета ви и хора, които потенциално биха могли да влязат в пространството по време на полета.
Електропроводи и енергийна инфраструктура
Време и вятър
Разбира се, наличието на опасност не означава автоматично, че трябва да отмените полета си. Изключително важно е обаче да идентифицирате опасностите и да имате мерки за откриване и избягване на опасностите.

Избягване на опасностите
Първата част от избягването на опасностите е да се уверите, че вашият дрон сам по себе си не представлява опасност. Вашият контролен списък преди полет трябва да включва щателна проверка на дрона, за да се уверите, че функционира и е годен за полет. Това включва проверки на корпуса, батериите и задвижването. Също така трябва да проверите дали вашият контролер функционира правилно.

След това вашият полетен план трябва да бъде актуализиран, за да включва опасностите и как възнамерявате да ги избегнете. Това често може да се направи чрез траекторията на полета и навигационната система, но трябва непрекъснато да наблюдавате околната среда за промени, които представляват нови опасности по време на мисията.