От 31 декември 2020 г. има нови европейски разпоредби за управление на дронове. Всяка европейска държава има възможност да приеме или пропусне разпоредби до основните закони за упрвление на дронове от Агенцията на Европейския съюз за авиационна безопасност – накратко EASA. На тази страница ще ви разкажем всичко за общите европейски закони за дронове. Проверете страницата за регистрация на оператори на БЛС  и карта на зоната за забранени полети  в българия.

Основни правила за управление на дрон в Европейския съюз

Старите регулации за управление на дрон във всички страни се основават на факта, че полетът на дрона е с търговса или хоби цел. Новите европейски разпоредби за дронове се основават на един специфичен факт – размера на риска. Колкото по-голям и тежък е дрона, толкова  рискът е по-висок.

Друга голяма промяна в новите правила за дронове е, че всеки пилот трябва да има официален пилотски сертификат, дори ако дронът се използва само за хоби полети. Тези пилотни сертификати се предлагат в различни степени, те съответстват на типа дронове, които са категоризирани в размера на риска.

Европейските регламенти за дронове, вече имат три различни вида категории, които са в основата на всички нови европейски правила за управление на дронове.

Категории дронове

Kатегории дронове биват:

 • Отворена категория (Open) – За любителски полети с дрон
 • Специфични (Specific) – За професионални полети дрон
 • Сертифицирани (certified) –

Категориите дронове са определени според нивото на риска – полети на дронове с нисък, среден и висок риск. Всяка категория има свои собствени правила и ограничения, както и свои собствени разпоредби и план за действие, които да се изпълняват преди полет.

Може да се каже, че отворената категорията „Open“ е за любителски полети с дронове. „Специфични“ е за професионални полети, а „Сертифицирани“ е за най-големите компании, които в бъдеще ще превозват хора и пакети с дронове.

Отворена категория

Отворената категория е насочена главно към частните потребители , които управляват по-малките дронове в по-ниския тегловен клас.

Категорията „ОТВОРЕН – OPEN“ е разделена на три категории, като всички имат свои собствен пилотски сертификати. така че е наистина важно да знаете, в коя от тези категории ще се извършват вашите полети с дронове. Проверете правилата на уебсайта на EASA за най-актуалните разпоредби.

Освен правилата във всяка подкатегория има и някои общи разпоредби за дронове:

 • Пилотът трябва да е на възраст най-малко 16 години
 • Трябва да се регистрирате като пилот, когато дронът е над 250 грама.
 • Трябва да издържите изпит за да получите официалния си пилотен сертификат на EASA
 • Максималната надморска височина за летене е 120 метра
 • Можете да летите само през светлата част на деня
 • Тези полети не изискват никакво одобрение на авиационно разрешение.
 • Всеки полет на дрон трябва да бъде във визуална видимост на пилота (VLOS)
 • Не е позволено да летят в зони, забранени за полети
 • FPV дронове са разрешени, когато има допълнителен наблюдател, за да има VLOS
 • Не можете да снимате или снимате хора без разрешение
 • Трябва да имате застраховка „Гражданска отговорност“ специално за полети с дронове
 • Дронът трябва да бъде регистриран, за да получи собствен регистрационен номер.

Отворена подкатегория: A1

Тази категория е предназначена за най-малките дронове между 0 и 250 грама, когато не са необходими изпити, и за 250 и 900 грама за пилотски сертификат.

В подкатегория А1, ви е позволено да летите над хора (но не тълпи), които не са уведомени за вашия полет с дрон. Може да се каже, че ви е позволено да летите над групи от хора до 12 души. При активен режим „Следвай ме“, дронът трябва да остане в рамките на 50 метра от пилота.

Отворена подкатегория: A2

Категорията отворена A2 включва дронове от 900 грама  до 4 кг, когато дронът има ново изискваната маркировка C2 (което означава, че продуктът е тестван по европейски стандарти). Дроновете, които са създадени преди 2022 г. , все още нямат тази маркировка CE, но това ще се изисква до края на 2022 г.

Все още не е ясно как ще работи това за вече закупени дронове, така че проверявайте уебсайта на EASA за текущи актуализации. В тази подкатегория трябва да поддържате разстояние от 50 метра от хора и сгради с дрона.

Отворена подкатегория: A3

Дронове до 25 кг MTOM (максимално тегло при излитане) летят в тази категория. Минималното разстояние, което дронът трябва да поддържа от хора или сгради е 150 метра, поради големия размер и тегло.  С дроновете в тази категория, не може да летите в жилищни, промишлени или развлекателни и търговски зони.

Специфична категория

Специфичната категория е предназначена за всички операции с дронове, които не отговарят на категорията ОТВОРЕНО. Ако дронът е по-тежък от 25 кг или ако искате да летите над 120 метра ще ви трябва сертификат в тази категгория.

В специфичната категория вашите оценки на риска от полета с дронове винаги ще трябва да бъдат контролирани и одобрени от ГВА(Гражданска въздухоплавателна администрация) на страната, в която искате да летите.

Тези оценки на риска ще се основават на три части. За най-актуалните разпоредби за полети с дронове в специфичната категория, проверете страницата на EASA.

Сертифицирана категория

Последната категория в новите европейски разпоредби за дронове е категорията Сертифицирани. Това е категорията, съдържа най-високо ниво на риск при възникване на злополуки.

Kатегорията е предназначена за по-големи дронове над 25 кг, които превозват хора или доставят пакети в центъра на града до болници или потребители. Тъй като рисковете в тази категория са най-големите от всичките три категории, регулациите също са наистина строги.

Тъй като тази категория е предназначена повече за бъдещето, EASA все още работи по най-новите регулации и вероятно ще продължи да адаптира правилата, когато се появят нови изобретения и идеи. Проверете сертифицираната страница на уебсайта на EASA за най-новите актуализации по този въпрос.